Khóa học Lập trình C/C++ từ Cơ bản đến Nâng Cao

1.  Giới thiệu về Khóa học này:

-  Ngôn ngữ C/C++ có thể làm nền tảng vững chắc để tiếp cận những ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng hơn. Bởi vì C/C++ có thể được sử dụng theo hướng lập trình hướng cấu trúc, cũng có thể sử dụng các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng giống những ngôn ngữ mới sau này. Nên C++ có thể dùng làm cầu nối giữa nhiều ngôn ngữ khác nhau.
-  Trong khuôn khổ Ký kết hợp tác Đào Tạo Nguồn Nhân Sự có chuyên môn tốt giữa IMIC EDU với FPT Software. Tổ chức khóa học lập trình C/C++ với mục đích giúp Học viên nắm chắc kiến thức nền tảng về C/C++ tạo cơ hội để tham gia vào các dự án.

imicrosoft-khoa-hoc-lap-trinh-C-cpp

2.  Đối tượng phù hợp tham gia khóa học :

-  Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề chuyên ngành CNTT/CNPM hoặc liên quan.
-  Đây là môn học nền tảng để các bạn lập trình viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ lập trình sau này.
-  Học viên có mục tiêu làm liên quan lập trình nhúng hoặc lập trình game bằng ngôn ngữ C/C++
-  Người không biết hoặc biết ít về lập trình có đam mê trở thành lập trình viên

3.  Bạn nhận được những gì qua khóa học này?

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên có thể:

-  Hiểu được quy trình xây dựng một phần mềm từ đầu đến cuối trong các dự án thực tế.
-  Có kiến thức nền tảng để phát triển lập trình game hoặc lập trình nhúng.
-  Đi từ cơ bản đến tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh viết bằng C / C++.
-  Nâng cao tư duy về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4.  Cần đầu tư những gì dành cho khóa học này?

-  Thời gian bạn cần đầu tư cho khóa học này : 2 - 2.5 tháng - 03 buổi/1 tuần - 02h/1 buổi học.
-  Mỗi ngày bạn cần dành được ra ít nhất là 04 giờ cho việc đọc tài liệu chuyên nghành + xem video giảng dạy + thực hành làm ứng dụng & rèn luyện thêm Tiếng Anh chuyên ngành CNTT/CNPM <thêm Tiếng Nhật là một lợi thế>.
-  Phương tiện đi lại nếu bạn ở quá xa mà xe buýt không đảm bảo thường xuyên đến đúng giờ giúp bạn được.
-  Máy tính cá nhân Desktop hoặc Laptop (cấu hình phù hợp 04GB Ram & ổ cứng 128GB SSD) để đảm bảo Build Project Nhanh & Hiệu quả.
-  Kinh phí dành cho việc tham gia khóa học này (liên hệ Phòng Tuyển Sinh để biết thông tin).

5.  Bạn sẽ được học những gì?

Công cụ phát triển:

-  Dev-C++
-  Visual Studio 2013 later
-  Compile MinGW
-  Code block 16.0.1 later
-  Visual SVN Server – Tortoise SVN  
-  JDK + Eclipse

Giới thiệu về lập trình C/C++

-  Tổng quan về ngôn ngữ lập trình.
-  Kỹ năng phân tích, tư duy và giải quyết bài toán thực tế hiệu quả.
-  Ngôn ngữ lập trình C/C++
-  Chia sẻ kinh nghiệm để nắm chắc được lập trình C/C++
-  Và một số nội dung khác nữa.

Các khái niệm cơ bản

-  Tập ký tự dùng trong ngôn ngữ C.
-  Tên, từ khóa cần ghi nhớ
-  Các qui tắc chuẩn cần ghi nhớ khi lập trình.
-  Khai báo và toán tử gán.
-  Đưa kết quả ra màn hình.
-  Đưa kết quả ra máy in.
-  Kỹ thuật nhập liệu từ bàn phím và chương trình.
-  Vận hành chương trình trên máy tính.
-  Quản lý cấu hình dự án C/C++.
-  Và một số nội dung khác nữa.

Vào/Ra trong lập trình

-  Hàm Printf - Scanf trong lập trình.
-  Đưa dữ liệu ra máy in.
-  Các Qui tắc vào ra của ứng dụng.
-  Dòng vào stdin và các hàm scanf, gets.
-  Các hàm xuất ký tự puts và putchar.
-  Các hàm vào ra trên màn hình, bàn phím.
-  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
-  Và một số nội dung khác nữa.

Toán tử & cấu trúc lập trình

-  Kiểu dữ liệu.         
-  Câu lệnh và khối lệnh trong C
-  Các toán tử lập trình.
-  Biểu thức trong C
-  Phép toán số học.
-  Chuyển đổi giá trị.
-  Các biểu thức điều kiện.
-  Làm việc với toán tử If, Switch, Goto, For, While,...
-  Biến tĩnh, mảng tĩnh.
-  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
-  Và một số nội dung khác nữa.

Mảng - Con trỏ - Hàm & Cấu trúc chương trình

-  Tổ chức chương trình thành các hàm.
-  Lập trình xử lý thông qua các hàm trong c - Function.
-  Kiến thức lập trình con trỏ - Pointer.
-  Con trỏ với mảng một chiều, nhiều chiều.
-  Lập trình với mảng con trỏ.
-  Kỹ thuật lập trình Đệ qui.
-  Kỹ thuật lập trình con trỏ hàm.
-  Kiểu cấu trúc - Struct.
-  Làm việc với kiểu & biến cấu trúc.
-  Làm việc với mảng cấu trúc.
-  Con trỏ cấu trúc và địa chỉ cấu trúc.
-  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
-  Và một số nội dung khác nữa.

Đồ họa trong lập trình C

-  Khởi động hệ đồ họa.
-  Kỹ thuật lập trình xử lý đồ họa trong C.
-  Xử lý văn bản trên màn hình đồ họa.
-  Đồ họa 256 màu trong C.
-  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
-  Và một số nội dung khác nữa.

Thao tác trên các tập tin

-  Lập trình với nhập xuất nhị phân và văn bản.
-  Đóng mở tập tin, giải phóng cached và kiểm tra lỗi.
-  Làm việc với nhập xuất ký tự.
-  Các hàm nhập xuất theo kiểu văn bản.
-  Các hàm nhập xuất theo kiểu nhị phân.
-  Tệp văn bản và các thiết bị IO chuẩn.
-  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
-  Và một số nội dung khác nữa.

Lưu trữ dữ liệu & quản lý bộ nhớ chương trình

 -  Quản lý bộ nhớ chương trình.
 -  Sử dụng bộ từ khóa trong lập trình c gồm: auto, extern, statis, register, volatie,...  
 -  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
 -  Và một số nội dung khác nữa.

Các chỉ thị tiền xử lý

 -  Lập trình với chỉ thị tiền xử lý trong C.
 -  Các bộ chỉ thị sử dụng trong lập trình : #define, #include, #if, #ifdef,...
 -  Sử dụng và quản lý các tệp thư viện.
 -  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
 -  Và một số nội dung khác nữa.

Lập trình theo thời gian, theo sự kiện và trò chơi

 -  Lập trình theo thời gian thực.
 -  Lập trình theo hướng sự kiện.
 -  Lập trình trò chơi.
 -  Lập trình kiểm soát sự kiện.
 -  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
 -  Và một số nội dung khác nữa.

Lập trình hướng đối tượng với C++

 -  Lập trình cấu trúc và hướng đối tượng trong C++.
 -  Vào ra trong C++.
 -  Lập trình cấu trúc, hợp và kiểu liệt kê.
 -  Cấp phát và quản lý bộ nhớ.
 -  Làm việc với các hàm trong C++.
 -  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
 -  Và một số nội dung khác nữa.

Hàm trong C++

 -  Làm việc với biến tham chiếu <Reference variable>.
 -  Truyền giá trị cho hàm theo tham chiếu.
 -  Hàm trả về các tham chiếu.
 -  Làm việc với các hàm trực tuyến<Inline>.
 -  Lập trình nạp chồng hàm <Overloading>.
 -  Lập trình chồng toán tử trong C++.
 -  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
 -  Và một số nội dung khác nữa. 

Lớp và Đối tượng trong C++

 -  Lập trình với lớp đối tượng trong C++.
 -  Lập trình với Biến & Mảng đối tượng.
 -  Lập trình con trỏ đối tượng.
 -  Kỹ thuật truyền tham số cho các phương thức.
 -  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
 -  Và một số nội dung khác nữa.

Dẫn xuất và kế thừa trong C++

 -  Sự dẫn xuất và tính kế thừa trong lập trình C++.
 -  Làm việc với hàm tạo, hàm hủy đối với tính kế thừa.
 -  Làm việc với phạm vi truy cập đến các thành phần của lớp cơ sở.
 -  Thừa kế nhiều mức và sự trùng tên.
 -  Vận dụng kiến thức vào giải quyết một số bài toán thực tế.
 -  Và một số nội dung khác nữa.    

Lập trình phát triển Dự Án Phần Mềm

-  Phần này bạn sẽ nắm chắc được các kiến thức + kinh nghiệm sau:
   +  Kỹ Năng làm việc Nhóm và Quản lý tiến độ công việc của các thành viên trong Nhóm.
   +  Kinh Nghiệm lập trình Modules trong Dự Án.
   +  Vận dụng toàn bộ Kiến Thức, Kinh Nghiệm đã được training để hoàn thành toàn bộ các Phân Hệ trong Dự Án này.
   +  Bảo vệ Tốt Nghiệp Dự Án Phần Mềm này.
-  Và nhiều nội dung liên quan khác nữa.

TỐT NGHIỆP (graduation)

-  Nắm chắc kiến thức về lập trình với C/C++.
-  Nắm chắc toàn bộ Kiến Thức, Kinh Nghiệm về C/C++ để đáp ứng điều kiện khi theo về mảng lập trình NHÚNG, GAME với C/C++.
-  Đáp tốt các yêu cầu về chuyên môn khi tham gia vào các khóa đào tạo tiếp theo hoặc phát triển ứng dụng trong C/C++.
-  PĐT iMIC Đánh giá và cấp Chứng Nhận Kinh Nghiệm C/C++.
-  PĐT cung cấp mẫu CV chuẩn, chuyên nghiệp phục vụ công tác giới thiệu việc làm dành cho Học viên sau Tốt nghiệp tại iMIC.

* Ghi chú: Để nhận được đầy đủ thông tin chi tiết cũng như chính sách Học Bổng dành cho Khóa học lập trình C/C++ này các bạn vui lòng đăng ký ghi danh trên website hoặc liên hệ với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 024 3 7557 666 - 024 3 7557 333 - 0916 878 224. Phòng Tuyển Sinh sẽ gọi điện lại tư vấn rõ hơn cho các bạn về Khóa học này. Trân thành cảm ơn!!!

6.  Chính sách và quyền lợi bạn được hưởng là những gì?

Thông tin:
-  Hình thức Đào Tạo : Đào tạo trên Dự Án Thực Tế <Training-On-Jobs>.
-  Chỉ tiêu Tuyển Sinh dành cho khóa học này : từ 08 - 12 học viên.
-  Thời gian để hoàn thành khóa đào tạo này : 02 - 2.5 tháng - 03 buổi / 01 Tuần - 02h/1 buổi học.
-  Điều kiện tham gia khóa đào tạo này: Sử dụng thành thạo máy tính, đam mê, yêu thích lập trình & quyết tâm theo đuổi nghề.

Quyền lợi:
-  Được tham gia học thử 01 TUẦN MIỄN PHÍ.
-  Được cung cấp trọn bộ Video Giảng Dạy chi tiết & giải thích cặn kẽ từng phần trong video + Bài giảng từng phần nội dung học.
-  Nhận được chính sách ưu đãi Học phí | Học bổng có thể 50% hoặc 100% (Nhận được Học Bổng từ 50-100% đối với học viên có hoàn cảnh khó khăn & người khuyết tật).
-  Được học cùng Chuyên Gia có nhiều năm Kinh Nghiệm trên các Dự Án lớn, với các cương vị như: PL<Project Leader> hay PM<Project Manager> trong doanh nghiệp của Việt Nam hoặc Nước Ngoài đầu tư tại Việt Nam.
-  Được Chuyên gia tận tình truyền dạy kiến thức chuyên môn cho phát triển dự án thực tế đã từng triển khai cho Khách hàng.
-  Được chia sẻ nhiều kỹ năng mềm quan trọng khi join vào dự án tại doanh nghiệp hoặc làm việc với khách hàng.
-  Được tham gia làm Dự án Cuối Khóa để thực hiện Bảo Vệ Tốt Nghiệp trước Hội đồng Chuyên gia của IMicroSoft.
-  Được nhận Chứng Nhận Kinh Nghiệm Dự Án khi Tốt nghiệp khóa học & được công nhận trên toàn quốc.
-  Được tham gia vào các đợt Phỏng Vấn chọn Ứng Viên với sự có mặt của đại diện các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft.
-  Được chọn tham gia vào lớp HUẤN LUYỆN DỰ ÁN MIỄN PHÍ ( hưởng chế độ Lương + Thưởng theo Dự án tùy vào sự cống hiến của từng thành viên).
-  Được tham gia vào Cộng Đồng Học Viên của IMicroSoft để được giao lưu học hỏi kiến thức lẫn nhau.
-  Được chia sẻ Kỹ năng viết CV và phỏng vấn trực tiếp nhà Tuyển Dụng.

7.  Cơ hội phát triển kỹ năng & kiến thức chuyên môn sau khóa Huấn Luyện Dự Án?

Lộ trình thực hiện ở hình thức này như sau:
-  Hoàn thành cấp độ 1 - Junior Software Engineer  <02 - 2.5 tháng học tập>.
-  Hoàn thành cấp độ 2 - Developer Software Engineer  <03 tháng học tập>.
-  Hoàn thành cấp độ 3 - Senior  Software Engineer  <04 - 06 tháng Huấn Luyện trên Dự Án>.

Hình thức áp dụng và triển khai thực tế tại trung tâm đào tạo IMicroSoft Hà Nội & Hồ Chí Minh:
-  Học viên tham gia theo hình thức này thì sẽ không phải lo lắng xin việc làm. Vì IMicroSoft sẽ bố trí công việc phù hợp với năng lực của các em.
-  Tham gia hình thức này Học viên & PĐT IMicroSoft sẽ cùng ký HĐ cam kết đảm bảo quyền lợi đôi bên.
-  Học viên bắt buộc phải tham gia & hoàn thành cấp độ 01 - Junior Software Engineer tại IMicroSoft Hà Nôi hoặc Hồ Chí Minh.
-  Được MIỄN PHÍ hoàn toàn khi đủ điều kiện tham gia vào quá trình Huấn Luyện Dự Án.

Các nhóm áp dụng triển khai theo hình thức này:
Software Engineer
   +  C#.NET APPs & ASP.NET MVC Web <HTML5, CSS3, Bootstrap, Responsive, JQuery, Ajax, SQL>
   +  JAVA APPs & J2EE Web  <HTML5, CSS3, Bootstrap, Responsive, JQuery, Ajax, SQL, Oracle>
   +  JAVA APPs & ANDROID Mob <SQL, WCF WebServices API, Google Map, FaceBook>
   +  Mean Full Stack JS <JavaScript, Angular JS, Mongo Db, Node JS>
   +  C/C++ & Embeded
-  Software Testing
   +  Manual Testing & Automation Testing
-  Database Administrator
   +  SQL Server Database Administrator & Developer
   +  Oracle Database Administrator & Developer
-  Quality Assurance Engineers
   +  QA/QC  Software

Chính sách quyền lợi & thông tin chi tiết đầy đủ về Khóa Huấn Luyện Dự Án này :
-  Để biết thông tin chi tiết về khóa Huấn Luyện Dự Án này các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyển Sinh theo Hotline: 0243. 7557 666 - 0916 878 224.

8.  Cơ hội Nghề Nghiệp sau Tốt Nghiệp của bạn?

-  Phòng Đào Tạo IMicroSoft đã chính thức ký kết hợp tác Tuyển Dụng được với hơn 55+ Doanh nghiệp trong ngành CNTT/CNPM. Xem thông tin tại đây.
-  Học viên khi Tốt nghiệp khóa đào tạo với kết quả tốt sẽ luôn nhận được nhiều cơ hội việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn tại các Đối tác Tuyển Dụng của IMicroSoft ở Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.
-  Buổi Bảo vệ Tốt Nghiệp tại IMicroSoft sẽ có sự góp mặt của đại diện một số Đối tác Tuyển Dụng tham dự để chọn Ứng viên cho Doanh nghiệp của mình. Do đó đây chính là cơ hội để Học viên tiếp cận gần nhất với Nhà Tuyển Dụng.
-  Học viên có kết quả học tập tốt hoàn toàn có thể làm việc về Phần mềm ngay tại IMicroSoft Hà Nội | Hồ Chí Minh nếu có mong muốn.
-  Nhiều cơ hội khác nữa đang chờ bạn ở tương lai. Hãy nỗ lực & cháy hết mình với niềm đam mê với nghề.

9.  Đội ngũ Chuyên gia phụ trách khóa học này?

Những yêu cầu bắt buộc đối với 1 Chuyên gia khi nhận lớp & trực tiếp truyền dạy kiến thức chuyên môn cho Học viên. Gồm có:

-  Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Học.
-  Có ít nhất 10+ năm Kinh Nghiệm tham gia Phát triển & Quản lý các Dự án phần mềm.
-  Cương vị từng nắm giữ tại doanh nghiệp có thể là PL (Project Leader), PM (Project Manager).
-  Tham gia thi và đạt được một số Chứng chỉ có thể là: MCA, MCAD, MCT, OCA, OCP,...
-  Có nhiều năm tham gia giảng dạy các khóa Lập Trình Phần Mềm và đạt được nhiều thành tích cao trong quá trình giảng dạy tại iMIC.
-  Có kỹ năng sư phạm tốt cũng như luôn biết cách "truyền lửa đam mê" cho học viên.
 
imicrosoft-khoa-hoc-lap-trinh-C-cpp imicrosoft-khoa-hoc-lap-trinh-C-cpp imicrosoft-khoa-hoc-lap-trinh-C-cpp

IMICROSOFT - ĐÀO TẠO KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH & ĐỒ HỌA
-  Cơ sở Hà Nội: Tầng 2B, tòa nhà T6-8, Tổng Cục 5, Bộ Công An, Số 643A Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội.
-  Hotline: 0243 7557 333 - 0243 7557 666 - 0916 878 224
-  Cơ sở Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa nhà Viễn Đông, Số 14 Phan Tôn, Phường Đakao, Quận 1, HCM
-  Điện thoại: (028) 22 53 2345 - 0916 878 224 - 0988 270 588
-  Website: www.imic.edu.vn
-  Email: tuvan@imicrosoft.edu.vn
-  Facebook: www.facebook.com/imicrosoft.edu.vn
-  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCiKvIsKnKjftoChlVbdDVMA
Share:

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA IMIC TECHNOLOGY

IMIC Technology

IMIC Technology tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai các Chương trình Đào tạo chuyên môn dự án cho Học viên ngành CNTT/CNPM. Cũng là một trong những doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực này. Góp phần phát triển mạnh ngành CNTT/CNPM tại nước ta hiện nay.